De eer­ste bouw­kuip voor de tun­nel­toe­rit nabij Vliet­land is onder water gezet. Deze bouw­me­tho­de wordt ook wel ‘nat­te ont­gra­ving’ genoemd. Hier­bij wordt water in de bouw­kuip gepompt, wat tij­dens het ont­gra­ven op peil wordt gehou­den. Dit water is bedoeld om tegen­druk te bie­den tegen de wan­den van de bouw­kuip. Wan­neer de ont­gra­ving op diep­te is, wordt onder water het beton voor de vloer gestort. Nadat het beton is uit­ge­hard, kan het water weer uit de bouw­kuip wor­den weggepompt.

Het voor­deel van de nat­te ont­gra­ving en het toe­pas­sen van onder­wa­ter­be­ton is dat er geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Een vei­li­ge bouw­me­tho­de voor de omge­ving dus. De vloer is rela­tief dik omdat deze weer­stand moet bie­den aan de druk die het grond­wa­ter erop uit­oe­fent van onder af. Daar­naast zijn er anker­pa­len aan­ge­bracht die de vloer net­jes op z´n plaats houden.