Bij de oos­te­lij­ke tun­nel­toe­rit bou­wen we op dit moment een water­kel­der. Er komen drie water­kel­ders in totaal: twee bij bei­de tun­nel­toe­rit­ten en een op het diep­ste punt van de tun­nel. De water­kel­ders zijn nodig om het regen­wa­ter op te van­gen dat via de in- en uit­rit­ten de tun­nel instroomt. Van hier­uit wordt het water weg gepompt. 

Bij de water­kel­der komen ook een tech­ni­sche ruim­te en de toe­gang tot de kabel­ko­ker, in het geval er onder­houd aan kabels en lei­din­gen moet wor­den uit­ge­voerd. Op de foto zijn de drie meter hoge muren van de water­kel­der te zien. Hier boven­op komt straks de rijvloer.