Nu de busbrug is gesloopt, kan worden gestart met de bouw van het nieuwe viaduct over de Oude Rijn. Vanaf 8 maart wordt er gestart met het verwijderen van het oude remmingwerk en het aanbrengen van de fundering voor de steunpunten van het viaduct. Het gaat in totaal om 11 steunpunten, waarbij damwanden en boorpalen worden aangebracht. Als de damwanden zijn geplaatst kunnen de bouwkuipen ter plaatse worden uitgegraven, waarna er beton wordt gestort en de grond weer wordt aangevuld. Na afloop worden de damwanden weer verwijderd.

Wat merkt de omgeving hiervan?
Met name het aanbrengen en het verwijderen van de damwanden zal te horen zijn in de directe omgeving. De funderingspalen worden de grond in geschroefd, een bouwmethode die geluids- en trillingsarm is.

Planning aanbrengen damwanden
Van 19 tot en met 23 maart worden de damwanden voor het eerste steunpunt aangebracht. In de maanden april, mei, juni en september worden de damwanden voor de overige steunpunten aangebracht en verwijderd, wat per maand steeds enkele dagen in beslag neemt. Op deze website is de actuele planning te vinden, waarbij steeds enkele weken vooruit wordt gekeken.

Werktijden
De standaard werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur met een uitloop naar 19.00 uur en indien nodig op zaterdag. Voorafgaand aan de werkdag kan het voorkomen dat er al transporten plaatsvinden, onder meer omdat bepaalde voertuigen vanwege hun lengte niet in de spits mogen rijden. Wanneer er buiten de standaard werktijden wordt gewerkt, dan ontvangt u hierover van tevoren bericht.

Toekomstige situatie viaduct A44 Oude Rijn

Doorkijk werkzaamheden
Vanaf september worden de kolommen, de liggers en de brugdekken voor het viaduct aangebracht. Naar verwachting kan het viaduct medio 2019 in gebruik worden genomen.

De bewoners/ondernemers in de directe omgeving ontvangen hierover donderdag 22 februari een informatiebrief.