Boskalis start met de bouw van de remmingwerken in de Oude Rijn voor de nieuwe Torenvlietbrug. Deze remmingwerken zijn de “geleiderails van de vaarweg”, ze beschermen de pilaren van de Torenvlietbrug tegen het vaarwegverkeer. Voordat de nieuwe remmingwerken aan de zuidzijde van de brug worden gebouwd, halen ze de huidige palenconstructie weg. Alle werkzaamheden worden vanaf het water van de Oude Rijn uitgevoerd, met behulp van een heischip, een werkschip en een ponton. Ook worden duikers ingezet om de oude palen onder water door te branden.

De werkzaamheden starten op dinsdag 9 maart a.s. en duren tot eind april. Tijdens de werkzaamheden kan de vaarweg maximaal 30 minuten gestremd worden, als het werk daarom vraagt. Het wegverkeer op de Torenvlietbrug kan ongehinderd doorrijden.

Oude remmingwerken verwijderen

Bij het weghalen van de oude remmingwerken worden 12 palen verwijderd. 3 palen kunnen worden uitgetrild vanaf het heischip. 9 palen worden door duikers onder water doorgebrand en vervolgens uit het water getild; dit is nodig omdat deze palen te dicht op de brug staan om veilig te kunnen uittrillen. Het verwijderen van de oude remmingwerken duurt bijna een week.

Nieuwe palenconstructie

Voor de nieuwe remmingwerken worden in totaal 25 palen ingetrild. De grootste paal weegt bijna 19 ton en is ruim 25 meter lang. De palen worden vanaf het heischip ingetrild, begeleid door het werkschip. Na het intrillen van de palen worden de palen onderling bevestigd en wordt de kop van de remmingwerken gemonteerd. Als laatste worden zogenaamde wrijfgordingen aangebracht, om te voorkomen dat schepen teveel beschadigd raken als ze tegen het stalen remmingwerk aankomen. Andersom zorgen deze gordingen er ook voor dat de stalen delen van de remmingwerken niet beschadigden bij een lichte aanvaring.

Heischip en werkschip

Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Er wordt gewerkt met een heischip (ook wel kraanschip genoemd), een werkschip en een ponton. Het heischip ligt buiten de vaargeul, vanaf dit schip worden de oude palen uitgetrild en de nieuwe palen ingetrild. Het werkschip en ponton liggen in het midden van de vaargeul om het werk te begeleiden, zij kunnen worden verplaatst als dat nodig is. Vanaf het werkschip worden ook de remmingwerken afgemonteerd.

Vooraan het heischip (met de kraan erop) en daarachter het ponton, links de Torenvlietbrug

Vooraan het ponton met daarachter het heischip, rechts de Torenvlietbrug

Planning en hinder

Het weghalen van de oude remmingwerken start dinsdag 9 maart en duurt ongeveer een week. Vanaf half maart worden de palen van de nieuwe remmingwerken ingetrild en vervolgens worden de remmingwerken verder afgemonteerd. Het afwerken duurt tot eind april. Alle werkzaamheden vinden op werkdagen en overdag plaats, tussen 07.00 – 16.30 uur. Het uit- en intrillen van de palen en slijp- en boorwerkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Om te monitoren dat de toegestane normen niet worden overschreden, worden op twee locaties geluid- en trillingmeters aangebracht.

Oponthoud vaarwegverkeer

Voor de recreatievaart en de beroepsvaart geldt dat er tijdens de werkzaamheden een stremming van maximaal 30 minuten kan gelden, als het werk daarom vraagt. In overleg met de verkeerscentrale moeten schepen dan wachten. Ook kan het werk worden stilgelegd om schepen door te laten. Met ballenlijnen in het water en bebording langs de oever wordt het vaarwegverkeer langs het werk geleid en over de werkzaamheden geïnformeerd.
Het wegverkeer op de Torenvlietbrug ondervindt geen hinder van het werk.