Deze week is Comol5 gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van de ontvangstschacht. Dit is de plek waar de tunnelboormachine, die de tunnel voor de nieuwe N434 boort, na een tocht van zo’n 2,5 kilometer straks weer boven de grond. De bouwkuip van de ontvangstschacht bevindt zich ter hoogte van de G. Brautigamsingel in Leiden. De realisatie van de ontvangstschacht vangt nu al aan, zodat de tunnelboormachine in juni 2019 aan zijn tocht kan beginnen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van diepwanden, damwanden, het uitgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van beton voor onder meer de vloeren.

Diepwanden
De ontvangstschacht wordt voor het grootste deel gemaakt met diepwanden, dat zijn wanden die in de grond worden aangebracht tot een diepte van zo´n 30 meter. Om de diepwanden te maken, graven we sleuven van zo´n 7 meter breed, 1,20 meter dik en 30 meter diep. Om te voorkomen dat de sleuf instort tijdens het graven wordt er een speciale vloeistof, bentoniet, in de sleuf gepompt. Wanneer de sleuf op diepte is, dan wordt de stalen wapening erin gehesen en wordt er van onderaf beton gestort. De bentoniet wordt van bovenaf weg gepompt en zo ontstaat er een in de grond gevormde betonnen wand. Voor het maken van de diepwanden zijn er machines en installaties nodig, zoals een diepwandgraver, een ontzandingsinstallatie en een bentonietcentrale. Deze komen op het terrein bij de ontvangstschacht te staan. Voordat wordt gestart met het maken van de diepwanden, wordt een hulpconstructie aangebracht met geleidewanden. Dat zijn geprefabriceerde betonnen muurtjes van 1 meter hoog. De machines, installaties en geleidewanden worden in de weken voorafgaand aan de start van de bouw van de diepwanden aangevoerd en opgebouwd.

Damwanden
De bouwkuip voor de toerit en een klein deel van de ontvangstschacht wordt gemaakt met damwanden, die in de grond worden aangebracht.

Ontgraven en aanbrengen vloer
Nadat de wanden zijn aangebracht, wordt gestart met het ontgraven van de bouwkuip en het maken van de vloeren van de ontvangstschacht en de toerit.

Aanbrengen ankerpalen verdiepte ligging en ontvangstschacht
Vanaf begin juni wordt ook gestart met het aanbrengen van de ankerpalen. Deze ankerpalen zijn nodig om te voorkomen dat de vloer van de ontvangstschacht en de verdiepte ligging omhoog komt door de opwaartse druk van het grondwater. Voor deze palen wordt eerst een mantelbuis de grond ingetrild waar vervolgens beton in wordt gestort. Deze ankerpalen worden aangebracht gedurende de gehele periode tot en met voorjaar 2019.