De bouw van het geluids­scherm langs de A44 bij de Ste­vens­hof is van start gegaan. Comol5 brengt het eer­ste deel van dit geluids­scherm al vroeg in het pro­ject aan, zodat de omge­ving hier tij­dens de werk­zaam­he­den op de A44 al pro­fijt van heeft.

Het werk start met het aan­bren­gen van de palen. Tij­dens de bouw­vak, van 28 juli tot en met 19 augus­tus, wordt er op deze loca­tie niet gewerkt. Van­af 20 augus­tus wordt het werk weer her­vat. Begin okto­ber moet het geluids­scherm klaar zijn, waar­na gestart wordt met de werk­zaam­he­den aan de A4.

Lees meer over de werk­zaam­he­den voor het geluidsscherm