De bouw van het dienst­ge­bouw aan de oost­zij­de van de tun­nel is in vol­le gang. Vol­gen­de maand komen de kant en kla­re modu­les voor de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties van­uit de test­lo­ca­tie in Eind­ho­ven deze kant op. In deze modu­les is alle appa­ra­tuur geïn­stal­leerd die nodig is voor een vei­li­ge indienst­stel­ling van de tunnel.

Ook zijn we druk bezig met het maken van het dak van de geslo­ten tun­nel­toe­rit. Bij de tun­nel­mond is de bekis­ting al weg­ge­haald, waar­door het reli­ëf zicht­baar is gewor­den dat ook terug­komt op de wan­den van de ver­diep­te lig­ging en de tunneltoerit.