Boskalis werkt verder aan de nieuwe Torenvlietbrug over de Oude Rijn. In de afgelopen periode zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het aanleggen van bouwinritten en het plaatselijk verbreden van de Rhijnhofweg om ruimte te creëren voor de bouw van de tweede Torenvlietbrug. Ook is een deel van de Voorschoterweg verlegd zodat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens het werk aan de Torenvlietbrug.

Planning

De volgende werkzaamheden worden de komende periode uitgevoerd*:

  • December 2020 – april 2021:
    Funderingswerkzaamheden (aanbrengen heipalen en damwanden)
  • Februari 2021 – september 2021:
    Bouwen van steunpunten (onderbouw van de brug)
  • Juli 2021 – maart 2022:
    Betonwerk bovenbouw van de brug en afbouw brug

* De planning is indicatief en onder voorbehoud

Mogelijke hinder

Door deze werkzaamheden is er mogelijk hinder van licht, geluid, trillingen en af- en aanrijdend bouwverkeer. Bewoners en bedrijven worden hierover tijdig geïnformeerd. Vaarweggebruikers ondervinden in principe geen hinder van de werkzaamheden. Mocht een tijdelijke stremming van de Oude Rijn nodig zijn, dan worden ook vaarweggebruikers hierover tijdig geïnformeerd. Middels verkeersmaatregelen op de Voorschoterweg en op de Rhijnhofweg wordt alle verkeer langs de bouwwerkzaamheden geleid.

Informeren van betrokkenen

Via nieuwsberichten op de website, Facebook en Twitter houden wij u op de hoogte van de vorderingen van de bouw van de nieuwe Torenvlietbrug. Boskalis zorgt ervoor dat direct omwonenden, aangrenzende bedrijven en vaarweggebruikers tijdig over de werkzaamheden en eventuele hinder op de hoogte worden gesteld. Boskalis vindt het belangrijk om iedereen te informeren over de werkzaamheden en bereikbaar te zijn voor vragen of meldingen. De aannemer is als volgt bereikbaar:

Torenvlietbrug

Werkgebied Torenvlietbrug, ten zuiden van de Torenvlietbrug.