Van half februari tot eind februari 2020 kapt Boskalis circa 280 bomen en bosschages langs de N206 ir. G. Tjalmaweg. De bomenkap is nodig voor de aanpassingen aan de Tjalmaweg. De vergunningaanvragen en de kap van bomen gebeurt in fasen. De eerste fase van deze bomenkap vond plaats in december 2019, het tweede deel wordt nu gekapt. Het betreft alleen bomen die gekapt moeten worden om de definitieve situatie te realiseren; de kapvergunning voor deze bomen is in het voortraject al aan de provincie Zuid-Holland verleend.

Zoals wellicht bekend, is door de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een tijdelijke verlegging van de N206 aan de zuidkant van de Tjalmaweg. De bomen die in februari gekapt worden, moeten — los van de uitkomst van het onderzoek — gekapt worden voor de definitieve situatie. De bomenkap maakt, net als diverse andere voorbereidende werkzaamheden van Boskalis, een eventuele zuidelijke variant van de tijdelijke verlegging van de N206 niet onmogelijk.

De bomenkap duurt maximaal twee weken en staat gepland van maandag 17 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020. Direct omwonenden kunnen mogelijk geluidsoverlast ondervinden van de werkzaamheden, zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Fiets- en doorgaand verkeer rijdt om de werkplekken heen, er vinden geen afsluitingen plaats. Op de wegen en fietspaden worden borden geplaatst.

Locaties van de bomenkap

Op de kaart, bovenaan het nieuwsbericht, (in het rood) de gebieden waar gekapt wordt.

Bomencompensatie

De vergunningsplichtige bomen worden gecompenseerd volgens het bomencompensatieplan dat opgesteld is door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk. In dit plan staan de landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. De bomencompensatie wordt daarnaast verder uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het projectdeel N206 ir. G. Tjalmaweg, dat door Boskalis wordt opgesteld.

Vervolg bomenkap

De bomenkap die verder nog nodig is voor het project, is van meerdere factoren afhankelijk. Van belang hierbij zijn onder andere de keuze voor de ligging van de tijdelijke verlegging van de N206 en optimalisaties in het ontwerp. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om bomen te verplanten in plaats van te kappen. De afspraak is dat er geen bomen gekapt worden voor de tijdelijke verlegging van de N206 voordat over de locatie van de tijdelijke verlegging duidelijkheid is.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen over de bomenkap kunt u contact met Boskalis opnemen via het e‑mailadres tjalmaweg@rijnlandroute.nl.