Vooruitlopend op de aanpassing van de N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, verlegt Dunea een waterleiding langs de Tjalmaweg. Voor het uitvoeren van deze verlegging worden aan de zuidzijde van de N206 bomen gekapt, tussen de aansluiting met de Voorschoterweg en Achterweg huisnummer 32.

Vanaf 21 januari starten deze werkzaamheden. De kapwerkzaamheden duren ongeveer 2 á 3 weken.

De gemeente Katwijk heeft de vergunning verleend voor het kappen van deze bomen. De bomenkap wordt uitgevoerd door de firma Van Schie Groen en begeleid door Dunea. De direct omwonenden zijn geïnformeerd.

Deze bomenkap is onderdeel van de bomenkap en bomencompensatie N206 ir. G. Tjalmaweg, waarover wij op 31 oktober 2018 een nieuwsbericht hebben geplaatst. In dit nieuwsbericht vindt u ook informatie over vergunningaanvragen en de compensatie van het groen. Lees het nieuwsbericht ‘RijnlandRoute: bomenkap en bomencompensatie N206 ir. G. Tjalmaweg‘.