Afgelopen vrijdag is ruim 800 kuub beton gestort voor de vloer van de pompkelder. De pompkelder vangt straks het hemelwater van de toekomstige Tjalmaweg af. Op de net gestorte vloer komen 30 kolommen, die het dak van de pompkelder en de toekomstige weg ondersteunen. De net gestorte vloer van de pompkelder ligt op – 6,10m NAP en is daarmee het diepste punt van de verdiepte ligging. Het afbouwen van de gehele pompkelder duurt naar verwachting nog tot einde van het jaar.

Door middel van een droge (tijdelijke) bouwkuip bouwt Boskalis in 13 compartimenten de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Per compartiment wordt het grondwater tijdelijk weggepompt en wordt – om tot een verdiepte ligging te komen – het grondpakket ontgraven. Na het aanbrengen van de folieconstructie onderin de bak volgt het opbouwen van het weglichaam tot en met de fundering. Daar bovenop komt dan tot slot het asfalt van de Tjalmaweg te liggen.

In compartiment 6, waar de pompkelder is gelegen, kreeg Boskalis in eerste instantie de waterstand niet voldoende verlaagd. Om het continu terugkerende grondwater succesvol het hoofd te kunnen bieden, werkte Boskalis enkele avonden en nachten door, waarbij het grondwater intensiever werd weggepompt via retourbemaling. Hierna kon Boskalis de folieconstructie in compartiment 6 afbouwen, zodat ook hier kon worden gestart met opbouwen en de bouw van de pompkelder.