Voor de ver­bre­ding van het via­duct Meer­bur­ger­wa­te­ring bij afrit 7 Zoe­ter­wou­de op de A4 is het beton gestort. Hier­bij wordt gebruik gemaakt van voor­ge­span­nen beton. Omdat het bestaan­de dek is voor­ge­span­nen, wordt voor de ver­bre­ding ook voor­ge­span­nen beton gebruikt. Op deze manier kan er met een com­pac­te­re con­struc­tie­hoog­te toch de gewens­te sterk­te wor­den bereikt. Voor­dat het beton is gestort, zijn er omhul­lings­bui­zen aan­ge­bracht met sta­len voor­span­ka­bels. Nadat het beton op een voor­af bepaal­de sterk­te is geko­men, wor­den de kabels aan­ge­span­nen. Hier­na volgt de afwer­king: de mon­ta­ge van de leu­ning en de vang­rails, en het aan­bren­gen van het asfalt en de belijning.