Voor de brug over de Oude Rijn is het beton gestort voor de eer­ste pij­ler. De pij­ler is bij­na 6 meter hoog en 30 meter breed. In totaal is er 100 kubie­ke meter beton gestort.

Er wor­den 2 land­hoof­den gebouwd en 9 pij­lers, waar­van 2 op het water. Na de bouw van de pij­lers en de land­hoof­den wor­den van­af eind augus­tus de lig­gers geplaatst. Medio 2019 is de brug over de Oude Rijn klaar.