De beton­stort bij het aqua­duct Veen­wa­te­ring ter hoog­te van de Ste­vens­hof is nog in vol­le gang. Omdat er de afge­lo­pen uren wat ver­tra­ging is opge­lo­pen bij de aan­le­ve­ring van beton, zijn we naar ver­wach­ting nog de hele avond bezig. Zoals het er nu naar uit­ziet hopen we het werk rond mid­der­nacht af te ron­den. In totaal moet er voor het aqua­duct 3.200 kuub onder­wa­ter­be­ton wor­den gestort, goed voor zo’n 300 beton­mixers vol.


Beton­mixers in de rij bij het aquaduct