Van­daag is het beton gestort voor het dek van de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. Een indruk­wek­ken­de hoe­veel­heid beton, 1450 kuub met een gewicht van ruim 3,6 mil­joen kilo, werd door twee beton­pom­pen tege­lijk gestort. Omdat het dek van zo’n groot for­maat is, 1000 m², is er behal­ve wape­ning ook voor­span­ning nodig om in de defi­ni­tie­ve situ­a­tie vol­doen­de draag­kracht te cre­ë­ren. Ruim 1000 sta­len voor­span­ka­bels in het beton wor­den aan­ge­trok­ken als het beton aan het uit­har­den is. 

Zwar­te slan­gen met koel­wa­ter, die zijn mee gestort in het beton, zor­gen ervoor dat het beton niet te warm wordt met voor­tij­di­ge ver­har­ding tot gevolg (en daar­door scheur­vor­ming). Beton warmt name­lijk op tij­dens het uit­har­den en het koel­wa­ter zorgt ervoor dat het beton de warm­te goed kwijt kan.

Aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost zorgt in de toe­komst, samen met de aan­slui­ting Val­ken­burg-West, voor de ont­slui­ting van toe­kom­sti­ge woning­bouw­lo­ca­tie Valkenhorst.