Er is een aan­tal plaat­sen beschik­baar geko­men voor de pro­ject­pre­sen­ta­tie met rond­gang over de bouw­plaats van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Zater­dag­mid­dag 11 febru­a­ri om 13:30 uur start de pre­sen­ta­tie, om ca 14:30 uur stap­pen we in de bus om een rond­je over de bouw­plaats te maken.

Ben je geïn­te­res­seerd om mee te gaan? Meld je dan snel aan via omgevingN206@​boskalis.​com. De plaat­sen in de bus zijn beperkt, dus slechts de eer­ste aan­mel­din­gen kun­nen mee.

Meer infor­ma­tie over de rond­gan­gen vindt je op de pagi­na bouw­keet en con­tact met Bos­ka­lis.