Aan de west­zij­de hin­gen ze er al even­tjes en nu zijn de let­ters van de naam van de tun­nel ook aan de oost­zij­de beves­tigd. En dat is nog best een pre­ci­sie­klus­je zo met die rib­be­li­ge wand! Van tevo­ren is uit­ge­me­ten waar de let­ters pre­cies moe­ten komen en wat de leng­te van de beves­tings­staaf moet zijn. Als de exac­te plek een­maal bepaald is wor­den de RVS-let­ters met che­mi­sche ankers beves­tigd, een goed­je dat uit twee com­po­nen­ten bestaat. Hier­mee zit­ten ze met­een muurvast.

Waar­om voor deze naam geko­zen is lees je in het bericht uit sep­tem­ber 2020, toen de naam aan de west­zij­de van de tun­nel ont­huld werd.