Op het SIS (Staten Informatie Systeem) van Provinciale Staten (PS) vindt u bij ingekomen stukken de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 21 februari jl. betreffende het onderzoek zuidelijke varianten tijdelijke verlegging N206 t.b.v. de realisatie van het project.

Hier leest u dat het formele behandeladvies van de griffie vooralsnog is dat Provinciale Staten dit onderwerp tijdens de vergadering van 18 maart a.s. behandelen. Wij adviseren u de website van het SIS de komende periode te volgen om de definitieve behandeldatum door Provinciale Staten te lezen.