Boskalis bouwt de verdiepte ligging van de Tjalmaweg, in 13 compartimenten. In compartiment 6, ter hoogte van het voormalige Achterwegviaduct, moet van maandag 11 april tot en met zaterdag 7 mei in de avond en (deels) in de nacht worden doorgewerkt. Wij verwachten dat deze werkzaamheden impact hebben op direct omwonenden en doen ons best om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Voor vragen over de werkzaamheden is er een extra inloopspreekuur op woensdagavond 6 april a.s. in de bouwkeet van Boskalis.

Aanleiding

Door middel van een droge (tijdelijke) bouwkuip bouwen we de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Dat doen we door per compartiment, in totaal 13, te ontgraven. In het zesde compartiment bouwen we bovenop de folieconstructie (en dus onder de toekomstige weg) een betonnen pompkelder die al het hemelwater van de toekomstige Tjalmaweg (verdiepte ligging) afvangt. Door een omvangrijke gelaagde constructie van folie, zand, betonnen pompkelder, wegfundering en asfalt is compartiment 6 het diepste punt van het werk. Hoe dieper je ontgraaft, hoe meer je te maken krijgt met (grond)water.

Technisch gezien krijgen we in dit compartiment de waterstand niet voldoende verlaagd op de manier zoals we bedacht hebben en die we inmiddels succesvol hebben toegepast in de eerste 5 compartimenten, vanuit richting Leiden. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar dit probleem. We hebben de waterremmendheid van de damwanden en gelinjectielaag diep in de bodem onderzocht. We kunnen dat niet met het blote oog bekijken en het is ingewikkeld om de exacte oorzaak te vinden. De oplossing van dit probleem zit dan ook niet in beheersmaatregelen of alternatieven, maar in tijd.

Oplossing

Doordat we te maken hebben met continu terugkerend grondwater moeten we de werkzaamheden versneld uitvoeren. Dat betekent dat we tijdelijk meer en sneller water moeten wegpompen. We zetten, in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, retourbemaling in (water terugbrengen diep in de grond) om de invloed op de grondwaterstand in de omgeving te voorkomen en monitoren dit continu. We kunnen hierdoor versneld ontgraven (tot -7.70m NAP.), de folie aanbrengen en weer aanvullen.

Vervolgens bouwen we hierop een zware betonnen constructie (1 meter dikke betonvloer van de pompkelder) die als tegendruk dient voor het opkomende grondwater. Wanneer deze betonnen vloer gereed is, kunnen de bemalingspompen weer in hoeveelheid en intensiteit worden teruggeschroefd.

In de eerste week werken we 24 uur per dag door. Daarna werken we ca. 3 weken met verlengde werkdagen tot 23:00 uur. Daarbij werken we niet op:

  • Eerste paasdag
  • Op 4 mei, Dodenherdenking, na 19:00 uur

Verder is ons uitgangspunt om niet op zon- en feestdagen (2e paasdag, Koningsdag) te werken.

Planning van het werk*
Data Werkuren Werkzaamheden
Maandag 11 april t/m zaterdag 16 april (week 15) 24 uur per dag Extra bemalen, 2 dagen ontgraven, 2 dagen folie leggen, 2 dagen zand aanvullen.
Dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april (week 16) 07.00 – 23.00 uur Betonstort werkvloer, vlechten wapeningstaal vloer pompkelder.
Maandag 25 april t/m zaterdag 30 april

(week 17)

07.00 – 23.00 uur Vlechten wapeningstaal vloer pompkelder.
Maandag 2 mei t/m zaterdag 7 mei

(week 18)

07.00 – 23.00 uur Vlechten wapeningstaal vloer pompkelder en betonstort vloer pompkelder, afschalen bemaling.
Maandag 9 mei t/m vrijdag 27 mei

(week 19 t/m 21)

07.00 – 23.00 uur Uitloop werkzaamheden*.

*De planning is onder enig voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Mochten we hier onverhoopt vanaf moeten wijken, omwille van onvoorziene omstandigheden, communiceren we dat in de BouwApp.

Week Werkzaamheden Te verwachten hinder Hinderbeperking
15 Na 19:00 uur Grondwerk: ontgraven grond Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels en dumpertrucks Achteruitrijsignalering (piepjes) van de shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt in de nachtelijke uren tot een minimum beperkt. Transport zoveel mogelijk rechtdoor rijdend en niet achteruit. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
Na 19:00 uur Aanleggen folieconstructie Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kraan, shovel en hoogwerker Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
Na 19:00 uur Grondwerk: aanvullen zand Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels, dumpertrucks en wals Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt tot minimum beperkt. Transport rijdt zoveel als mogelijk rechtdoor en niet achteruit. Dumpers worden toegepast i.p.v. vrachtwagens zodat er geen overlast is van klappende achterkleppen. Er wordt zoveel mogelijk statisch verdicht i.p.v. trillend. Materiaal (zand) wordt overdag dichtbij in depot geplaatst zodat transport ’s nachts wordt beperkt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
16, 17, 18 (uitloop week 19 t/m 21) 19:00 – 23:00 uur Vlechten wapening vloer pompkelder Geluid en trillingen van o.a. telekraan, lichthinder, metaalbewerking Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.

Voor de veiligheid van de mensen op het werk kunnen niet alle geluiden (zoals de piepjes bij achteruitrijdend materieel) uitgeschakeld worden.

Ontheffing

Voor deze werkzaamheden en ruimere werktijden is door de gemeente Katwijk een ontheffing verleend. De ontheffingen zijn aangevraagd tot en met vrijdag 27 mei om tegenslagen in de uitvoering op te kunnen vangen.

Locatie werkzaamheden

De grondwerkzaamheden en de bouw van de pompkelder vinden plaats in compartiment 6, t.h.v. het gesloopte Achterwegviaduct. De route voor vrachtverkeer richting het gronddepot op het oude Vliegkamp loopt vanuit compartiment 6 oostelijk naar de toekomstige aansluiting Valkenburg Oost, over de Achterweg naar het Vliegkamp.

Locatie werkzaamheden

Extra inloopspreekuur

Vragen over deze werkzaamheden kun je op de gebruikelijke wijze aan aannemer Boskalis stellen. Doordat we ons kunnen indenken dat je misschien nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief bieden wij je de mogelijkheid om naar een extra inloopspreekuur te komen, in de bouwkeet aan de Zonneveldslaan. Je bent van harte welkom op woensdagavond 6 april van 19.00 uur – 20.00 uur.