Home/Redactie RijnlandRoute

Redactie RijnlandRoute

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is.

Impo­san­te con­struc­tie tij­dens bouw fly-overs knoop­punt Hof­vliet

Naast de A4 ontstaat op dit moment een imposante stalen constructie voor de bouw van de fly-overs van het nieuwe knooppunt Hofvliet.

Door: |2019-07-22T13:27:05+02:008 juli 2019|0 Reacties

Tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties aan­ge­slo­ten op ver­keers­cen­tra­le Rhoon

Een primeur in de tunnelwereld: maar liefst drie jaar voor openstelling zijn de tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon.

Door: |2019-09-10T15:15:26+02:002 juli 2019|0 Reacties

Arche­o­lo­gie Rijn­land­Rou­te

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis. De provincie wil graag eventuele vindplaatsen in het projectgebied in beeld brengen en waar nodig de archeologische vondsten veilig stellen, conserveren en behouden. Zo beschermen wij ons archeologisch erfgoed en maken het beleefbaar voor een groter publiek.

Door: |2019-10-09T12:58:12+02:006 juni 2019|Tags: |0 Reacties