Par­ti­ci­pa­tie­avon­den Park­strook langs Tjal­ma­weg op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber 2019

Op 17 september en 15 oktober a.s. zijn er participatieavonden over het (groen)ontwerp voor de parkstrook langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg in de eindsituatie. Wensen van omwonenden zijn verwerkt in het ontwerp, zoals de groeninrichting, locatie van wandelpaden, fietspad en de hondenuitlaatplaats. Tijdens deze avonden wordt de tijdelijke N206 niet behandeld; hiervoor zijn aparte avonden georganiseerd.