Van 11 tot en met 14 mei bren­gen wij in de avonden/​nachten de defi­ni­tie­ve asfalt­laag aan op de Oude Rhijn­hof­weg en de Wil­lem Eint­ho­ven­straat. We wer­ken van 20.00 tot 06.00 uur de vol­gen­de och­tend. Over­dag van 06.00 tot 20.00 uur is alles gewoon bereik­baar. Er is geen door­gaand ver­keer op deze wegen, en de bewo­ners en onder­ne­mers in de direc­te omge­ving zijn per­soon­lijk op de hoog­te gesteld van de werk­zaam­he­den en de ver­min­der­de bereikbaarheid.

Maan­dag 11 mei (20.00) t/​m dins­dag 12 mei (06.00 uur)
  • Van­af de beton­pla­ten (naar de bouw­plaats onder de brug) asfal­te­ren wij de Oude Rhijn­hof­weg tot aan de paal­tjes bij huis­num­mer 8
  • Van­af de paal­tjes bij huis­num­mer 8 asfal­te­ren wij de inrit­ten naar de per­ce­len aan de lin­ker­kant van de weg (de inrit naar het lege opslag­ter­rein van Boe­le, de inrit naar Air­bus, nog een inrit naar het lege ter­rein van Boe­le, de inrit naar McDonald’s en de inrit naar de laad- en los­lo­ca­tie van COMOL5)
  • De inrit naar McDonald’s doen wij pas na 01.00 uur omdat de McDri­ve nog tot die tijd open is
Dins­dag 12 mei (20.00 uur) t/​m woens­dag 13 mei (06.00 uur)
  • De Oude Rhijn­hof­weg wordt van­af de inrit Air­bus aan weers­zij­den voor­zien van fiets­stro­ken die rood asfalt krijgen
  • Ook het fiets­pad langs de McDo­nald’s, onder de brug door tot aan de bouw­keet COMOL5 krijgt rood asfalt
  • En tot slot het fiets­pad langs de N206, van­af de Toren­vliet­brug naar de Wil­lem Einthovenstraat
Woens­dag 13 mei (20.00 uur) t/​m don­der­dag 14 mei (06.00 uur)
  • We asfal­te­ren de rij­baan van de Oude Rhijn­hof­weg van­af de paal­tjes bij huis­num­mer 8 tot aan McDo­nald’s, en ook het deel van de Oude Rhijn­hof­weg van­af de ver­keers­lich­ten bij de N206 terug langs de McDo­nald’s, onder de brug door tot aan de bouw­keet van COMOL5
  • Het stuk­je van­af de inrit naar de McDo­nald’s, onder de brug door tot aan de bouw­keet COMOL5 gebeurt pas weer na 01.00 uur, zodat de McDri­ve nog tot 01.00 uur toe­gan­ke­lijk is.

Van­af don­der­dag 14 mei 06.00 uur is alles weer bereik­baar. De avond en nacht van don­der­dag 14 mei (20.00 uur) t/​m vrij­dag 15 mei (06.00 uur) is een reser­ve nacht. We gaan er er voor­als­nog van uit dat we die niet nodig hebben.