Ook aan de oost­zij­de is Comol5 gestart met asfal­te­ren. Zo wor­den de con­tou­ren van de rij­ba­nen van en naar de tun­nel steeds beter zicht­baar! Hier zie je de eer­ste strak­ke onder­laag asfalt op de fly-over van­uit de tun­nel, over de A4, rich­ting Amster­dam. De komen­de tijd vol­gen de ande­re rijbanen.