Door het win­ter­weer van de afge­lo­pen dagen lopen de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den voor de op- en afrit voor bouw­ver­keer op de A44 ver­tra­ging op. Het werk stond oor­spron­ke­lijk gepland voor de nacht van don­der­dag 14 op vrij­dag 15 decem­ber, waar­na de op-/af­rit in gebruik geno­men kon wor­den. Op dit moment wordt het werk opnieuw inge­pland, zodra hier­over meer bekend is wordt dit gecom­mu­ni­ceerd op deze website.