Op don­der­dag 28 en vrij­dag 29 juni wor­den asfal­te­rings­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd op de Maal­drift. Ver­keer tus­sen de Maal­drift en de paral­lel­weg Rijks­straat­weg wordt van don­der­dag 07.00 tot en met vrij­dag 17.00 uur omge­leid via het Ammon­slaan­tje, waar­voor tij­de­lijk twee­rich­tings­ver­keer wordt inge­steld. Over­dag tus­sen 07.00 en 17.00 uur wor­den er ver­keers­re­ge­laars ingezet.