Dins­dag 30 novem­ber en woens­dag 1 decem­ber asfal­te­ren we de Hof­vliet­weg, op het deel van­af de roton­de tot aan de aan­slui­ting met de Riet­pol­der­weg. Ook het fiets­tun­nel­tje onder de A4 (Hof­weg) wordt mee­ge­no­men. Tij­dens de werk­zaam­he­den is de Hof­vliet­weg bei­de dagen in de avond/​nacht (19.00-05.00 uur) afge­slo­ten voor auto­ver­keer. Fiet­sers en voet­gan­gers heb­ben gewoon door­gang op de Hof­vliet­weg en het fiets­tun­nel­tje, zij wor­den langs het werk geleid. Don­der­dag 2 decem­ber is een reser­ven­acht voor het geval dat de werk­zaam­he­den uit­lo­pen door onvoor­zie­ne (weers)omstandigheden.

Om het asfalt aan te bren­gen moe­ten er ook oude delen asfalt wor­den weg gefreesd om de aan­slui­ting te kun­nen maken. Dit kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Bestem­mings­ver­keer voor Vliet­land rijdt via de Vliet­weg, via een tij­de­lij­ke door­steek bij het Zwetpad.