In de afge­lo­pen dagen heb­ben we het nieu­we aqua­duct Veen­wa­te­ring bij de ver­diep­te lig­ging vol laten lopen met water. Eerst met een klein beet­je, zodat we kon­den tes­ten op water­dicht­heid. Het bouw­werk heeft de test goed door­staan. De res­te­ren­de dam­wan­den wor­den in de komen­de week ver­wij­derd, daar­na voe­ren we nog werk­zaam­he­den uit onder meer aan de bodem van de Veen­wa­te­ring. Boot­jes moe­ten dus nog even­tjes gebruik maken van de bypass.