In de afgelopen dagen hebben we het nieuwe aquaduct Veenwatering bij de verdiepte ligging vol laten lopen met water. Eerst met een klein beetje, zodat we konden testen op waterdichtheid. Het bouwwerk heeft de test goed doorstaan. De resterende damwanden worden in de komende week verwijderd, daarna voeren we nog werkzaamheden uit onder meer aan de bodem van de Veenwatering. Bootjes moeten dus nog eventjes gebruik maken van de bypass.