De bediening van de Corbulotunnel bij Leiden vindt plaats vanuit de Verkeerscentrale Rhoon bij Rotterdam. Logisch, vindt Bert ’t Hart van Rijkswaterstaat. Een verhaal over 60 á 70 wegverkeersleiders, die de tunnel van de RijnlandRoute en nog 11 andere tunnels en 13 bruggen, volcontinu in de gaten houden en bedienen.

Operationeel Transitiemanager Bert coördineert en begeleidt de werkzaamheden die nodig zijn om de bediening van de Corbulotunnel (en de rest van de RijnlandRoute) op te nemen in de Verkeerscentrale Rhoon. Hetzelfde doet hij voor de projecten A16-Rotterdam en de Blankenburgverbinding.

Rhoon ligt ongeveer 50 kilometer van de Corbulotunnel vandaan. Is het niet gek om de tunnel op zo’n grote afstand te bedienen?

“Het is eigenlijk best logisch. De Verkeerscentrale Rhoon doet ook het verkeersmanagement van het gebied rondom Den Haag, inclusief het Sytwende-tracé met de Vliet-, Park- en Spoortunnel . Als dat tracé gestremd zou raken, leiden we het verkeer straks om via de Corbulotunnel. En vice versa. Dus het is juist handig als dat allemaal vanuit één centrale gecoördineerd wordt. In Rhoon hebben we het complete plaatje, van heel Zuidwest-Nederland trouwens.”

Wat is er voor nodig om vanuit Rhoon de Corbulotunnel te bedienen?

“Vooral een hele goede verbinding. De tunneltechnische installaties zijn aangesloten in het dienstgebouw bij de tunnel. Van daaruit zijn ze via het glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat verbonden met de Verkeerscentrale Rhoon. Dat noemen we de ‘backbone’. Dat is een zeer betrouwbare verbinding, met een tweede ring als back-up. Het geheel wordt onderhouden door de gespecialiseerde ICT-organisatie van Rijkswaterstaat. Mocht er dan toch iets mis gaan met de ‘backbone’, dan kunnen we de Corbulotunnel altijd nog bedienen vanuit het dienstgebouw ter plekke. Dus dat vormt in feite de tweede back-up.”

Dat is de techniek. Komen er ook nog mensen aan te pas?

“In de Verkeerscentrale Rhoon werken 60 á 70 wegverkeersleiders. In drie ploegendiensten bemensen zij 24/7 onze 17 bediendesks, waarvan 1 desk bestemd is voor opleiding en training. Per dienst zijn er 10 tot 15 wegverkeersleiders aanwezig. Zij regelen het verkeer op de rijkswegen in de regio, en van een enkele provinciale verbinding zoals de RijnlandRoute. Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten kunnen zij wegen laten afzetten, spitsstroken openstellen, verkeer omleiden en weggebruikers informeren via informatiepanelen boven de weg.”

Bediendesk Verkeerscentrale Rhoon

Bediendesk Verkeerscentrale Rhoon bij testen in Eindhoven

En zij bedienen dus ook de Corbulotunnel. Hoe gaat dat in zijn werk?

“De wegverkeersleider zit achter een groot scherm en ziet dankzij de vele camera’s in de tunnel hoe de verkeerssituatie is. Als er een relatief klein incident is, bijvoorbeeld wanneer een vrachtwagen lading verliest, kan hij handmatig een rijstrook afsluiten. Of desnoods de hele tunnelbuis. Maar hij kan ook een seintje krijgen van SOS, het SnelheidsOnderschrijdingssysteem. Als er bijvoorbeeld een auto tot stilstand komt in de tunnel, geeft dit systeem een melding. Hierdoor wordt de dichtstbijzijnde camera opgeschakeld, waarmee de wegverkeersleider ziet wat er aan de hand is. Ook dan kan hij ingrijpen en een rijstrook afsluiten.”

Bedienapplicatie RijnlandRoute

Bedienapplicatie RijnlandRoute

En als er een groot incident is?

“Dan drukt de wegverkeersleider op de calamiteitenknop. Daarmee wordt de tunnel afgesloten, treden alle noodsystemen in werking en worden de hulpdiensten geïnformeerd .”

Als het goed is komen incidenten niet of zelden voor. Hoe blijven de wegverkeersleiders alert tijdens hun nachtdienst als ze naar een scherm staren waarop niets gebeurt?

“In de eerste plaats zijn zij erop getraind om met die situatie om te gaan. Daarnaast zijn er voorzieningen in de bedienzaal zelf, zoals een koffietafel. En ze zitten er met een ploegje collega’s met wie ze gesprekken voeren. Die houden elkaar echt wel alert.”

Vind jij dit een leuk project?

“Sterker nog, ik vind het een voorbeeldproject. De nauwe samenwerking met opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en aannemer COMOL5 is bijzonder goed. We vormen één team. Mooi is ook dat wij al vanaf 2015 bij het project betrokken zijn. De verbinding tussen onze centrale en de tunneltechnische installaties is al gelegd. We hebben de besturing en alle systemen uitgebreid kunnen testen. Ook de opleidingstrajecten staan op de rails. Wij hebben de tunnel al bediend. Dus nu, ruim voordat hij open gaat, weten we precies hoe alles werkt. Dat maakt de openstelling straks een stuk eenvoudiger.”

Verder lezen?

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews over de tunneltechniek bij de RijnlandRoute. Lees alle interviews in het boekje ‘Ploegentijdrit in tunneltechniek’.