In week 2 en 3 van het nieuwe jaar gaan we verder met het inhijsen en plaatsen van liggers voor de nieuwe Torenvlietbrug. Daarvoor wordt de Voorschoterweg voor automobilisten een aantal dagen volledig gestremd ter hoogte van de Torenvlietbrug. Fietsers en voetgangers kunnen – onder begeleiding van verkeersregelaars – de werkzaamheden op de Voorschoterweg passeren. Op de Rhijnhofweg vinden kortdurende verkeersstops plaats voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

Deze maatregelen zijn nodig voor de veiligheid; er worden over de weg zware en grote betonnen liggers aangevoerd en ingehesen. Wij doen ons uiterste best om de hinder gedurende dit werk zoveel mogelijk te beperken. Als we hiermee klaar zijn, zijn alle liggers – op één veld na – geplaatst. Het laatste veld verwachten we in februari te leggen. Deze liggers worden van bovenop het nieuwe dek geplaatst, waardoor de weggebruiker hier geen hinder van ondervindt.

Stremmingen van de Voorschoterweg en de Rhijnhofweg
  • Op dinsdag 11 januari wordt de Rhijnhofweg tussen 04.00 uur en 19.00 uur gemiddeld tussen de 10 tot 12 keer per dag gestremd. Dit gebeurt via verkeersstops van circa 2-3 minuten per keer. De verkeersstops worden begeleid door verkeersregelaars. Automobilisten, fietsers en voetgangers ondervinden hiervan weinig hinder.
  • Van woensdag 12 januari tot en met vrijdag 14 januari tussen 04.00 uur en 19.00 uur is de Voorschoterweg ter hoogte van de Torenvlietbrug volledig gestremd voor automobilisten.
  • Op maandag 17 januari tussen 04.00 uur en 22.00 uur is de Voorschoterweg ter hoogte van de Torenvlietbrug volledig gestremd voor automobilisten.
  • Op dinsdag 18 januari wordt aan de Rhijnhofwegzijde het zesde veld (het een na laatste) van het nieuwe dek dicht gelegd. Het doorgaande verkeer ondervindt hier geen tot minimaal hinder van.
Kaartje omleiding voorschoterweg