Actu­eel2020-10-26T11:55:36+01:00

Voor­ne­men tot gun­ning eer­ste deel bouw RijnlandRoute

13 decem­ber 2016|

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is voor­ne­mens het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te te gun­nen aan aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5. Comol5 wordt ver­ant­woor­de­lijk voor de ombouw van knoop­punt Lei­den West, de bouw van de nieu­we N434 en de aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44 ten behoe­ve van de RijnlandRoute.

Zoek op onderwerp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top