N434 / A44A42020-10-26T11:58:13+01:00

Een dia­mant als verkeersoplossing

22 okto­ber 2020|

Een goed voor­beeld van inno­va­tie­ve oplos­sin­gen in de infra­struc­tuur. Een unie­ke ver­keers­op­los­sing om de aan­slui­ting Lei­den-West bereik­baar te hou­den tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te: een gevloch­ten diamantaansluiting.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top