N206 Tjal­ma­weg2020-10-26T11:56:57+01:00

Werk­zaam­he­den voor de bouw van de nieu­we Torenvlietbrug

19 novem­ber 2020|

Bos­ka­lis werkt ver­der aan de nieu­we Toren­vliet­brug over de Oude Rijn. In de afge­lo­pen peri­o­de zijn al voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, zoals het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen, het aan­leg­gen van bouw­in­rit­ten en het plaat­se­lijk ver­bre­den van de Rhijn­hof­weg om ruim­te te cre­ë­ren voor de bouw van de twee­de Torenvlietbrug.

Snoei knot­wil­gen voor uit­bag­ge­ren watergang

5 novem­ber 2020|

Momen­teel wordt er door Bos­ka­lis gewerkt aan het uit­bag­ge­ren van de water­gang in de park­strook langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Om vei­lig bij de water­gang te kun­nen komen en de knot­wil­gen die langs de water­gang staan niet te bescha­di­gen, wor­den de knot­wil­gen langs de water­gang gesnoeid.

N206 ir. G. Tjal­ma­weg: beroep en voor­lo­pi­ge voor­zie­ning omge­vings­ver­gun­nin­gen tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206

2 okto­ber 2020|

Don­der­dag 17 sep­tem­ber is de beroeps­ter­mijn voor 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen die nodig zijn voor de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de ir. G. Tjal­ma­weg geslo­ten. Tegen elk van de 3 ver­gun­nin­gen is van­uit de omge­ving beroep aan­ge­te­kend bij de Raad van Sta­te en is ver­zoek voor het tref­fen van een voor­lo­pi­ge voor­zie­ning gedaan.

Zoek op onderwerp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top