N206 Europaweg2024-02-01T09:17:19+01:00

Grondonderzoek en inspecties wegen/bruggen projectgebied N206 Europaweg

2 april 2024|

Aannemer Boskalis voert in april en mei 2024 onderzoeken uit op de N206 Europaweg, het Lammenschansplein en de directe omgeving hieromheen. Het gaat om onder meer grondonderzoeken en inspecties van bruggen en wegen. De onderzoeken worden uitgevoerd ter voorbereiding op het ontwerp en de realisatie van de verbreding van de Europaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute.

Dierenvoedselbos tussen Europaweg en Vlietweg

15 maart 2024|

In de uiterste noordhoek van de Oostvlietpolder, tussen Vlietweg en Europaweg, is begonnen met de aanplant van het ‘Dierenvoedselbos’. Dit bos is compensatie voor de bomenkap elders in Leiden, voornamelijk rond de A44. Dit is echter niet zomaar een bos. De bomen en struiken gaan dienen als geleiding naar de nieuwe faunapassage die onder de Europaweg gerealiseerd gaat worden.

Terugblik 2023 en de beste wensen voor 2024

28 december 2023|

Het jaar 2023 zit er weer bijna op. Het was een jaar met vol openstellingen voor de N206 ir. G. Tjalmaweg. Wij zijn ontzettend trots op onze bouwers Boskalis en Comol5! Wij nemen jullie nog één keer mee naar het jaar 2023 in foto’s.

Boskalis geselecteerd als aannemer voor bredere N206 Europaweg

15 december 2023|

De provincie Zuid-Holland kiest voor de aanbieding van Boskalis voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Het gaat om een zogeheten ‘voornemen tot gunning’ voor de verbreding van de Europaweg tussen de A4 en het Lammenschansplein, de nieuwe inrichting van het Lammenschansplein en het vernieuwen van de Lammebrug en de Trekvlietbrug.

Besluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

12 mei 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten er bomen weggehaald worden. De provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning voor de bomenkap bij de gemeente Leiden aangevraagd. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Start aanbesteding N206 Europaweg

15 februari 2023|

De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanbesteding van de N206 Europaweg in Leiden, een projectdeel van de RijnlandRoute. Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt er een aannemer geselecteerd voor het project. De Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.

Ontwerpbesluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

26 januari 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Om de bomenkap te compenseren is er, in overleg met de gemeente Leiden, een bomencompensatieplan gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente Leiden het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van de bomenkap vastgesteld. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Terugblik 2022 en de beste wensen voor 2023

30 december 2022|

Het jaar 2022 zit er weer bijna op. Wij zijn ontzettend trots op onze bouwers Boskalis en Comol5, want wat hebben zij ook dit jaar weer ontzettend veel werk verzet! We nemen jullie nog één keer mee naar het jaar 2022 in foto's.

Terugblik informatieavond N206 Europaweg

18 november 2022|

Wanneer beginnen de werkzaamheden aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein? Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden? Deze en andere vragen stelden bezoekers tijdens de informatieavond over de N206 Europaweg die vorige week plaatsvond. Zo’n 50 omwonenden en andere geïnteresseerden stelden hun vragen aan projectmedewerkers.

Informatieavond Europaweg: 8 november 2022

31 oktober 2022|

Dinsdag 8 november vindt er een informatieavond plaats over de N206 Europaweg. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn die dag van harte welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur in het informatiecentrum van de RijnlandRoute. Tijdens deze avond zijn projectmedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden over het project. In een andere ruimte presenteert de landschapsarchitect van de RijnlandRoute op twee momenten een korte presentatie over het bomencompensatieplan.

Volgende stap N206 Europaweg

12 juli 2022|

Voor de N206 Europaweg wordt het provinciaal inpassingsplan op een aantal onderdelen aangepast. Dinsdag 5 juli is het ontwerp inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in oktober een definitief besluit. Daarnaast vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Werkzaamheden kabels en leidingen

25 maart 2022|

In het projectgebied van de N206 Europaweg in Leiden vinden nog tot en met juli werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels en leidingen. In dit bericht lees je meer over de verleggingen: de aanpak van het werk (fasering), welke werkzaamheden zijn afgerond en welke werkzaamheden de komende maanden plaatsvinden.

Wat gebeurt er in 2022 bij de Europaweg?

31 januari 2022|

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de weg aangepast kan worden vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. In dit bericht staat wat er het komend jaar op de planning staat bij de Europaweg en lees je de laatste stand van zaken.

Terugblik informatieavond Europaweg

15 december 2021|

Iets meer dan 100 mensen volgden maandag 29 november een digitale informatieavond over de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, onderdeel van de RijnlandRoute. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden onder andere bijgepraat over het ontwerp van de Europaweg, de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute en de planning.

Tijdelijke afsluiting deel Vrouwenweg voor autoverkeer

2 december 2021|

Een deel van de Vrouwenweg in Leiden is vanaf 9 tot en met 23 december 2021 afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting is nodig voor werkzaamheden die plaatsvinden voor het verleggen van kabels en leidingen in het projectgebied van de N206 Europaweg, onderdeel van de RijnlandRoute.

Grondonderzoek en inspecties wegen/bruggen projectgebied N206 Europaweg

2 april 2024|

Aannemer Boskalis voert in april en mei 2024 onderzoeken uit op de N206 Europaweg, het Lammenschansplein en de directe omgeving hieromheen. Het gaat om onder meer grondonderzoeken en inspecties van bruggen en wegen. De onderzoeken worden uitgevoerd ter voorbereiding op het ontwerp en de realisatie van de verbreding van de Europaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute.

Dierenvoedselbos tussen Europaweg en Vlietweg

15 maart 2024|

In de uiterste noordhoek van de Oostvlietpolder, tussen Vlietweg en Europaweg, is begonnen met de aanplant van het ‘Dierenvoedselbos’. Dit bos is compensatie voor de bomenkap elders in Leiden, voornamelijk rond de A44. Dit is echter niet zomaar een bos. De bomen en struiken gaan dienen als geleiding naar de nieuwe faunapassage die onder de Europaweg gerealiseerd gaat worden.

Terugblik 2023 en de beste wensen voor 2024

28 december 2023|

Het jaar 2023 zit er weer bijna op. Het was een jaar met vol openstellingen voor de N206 ir. G. Tjalmaweg. Wij zijn ontzettend trots op onze bouwers Boskalis en Comol5! Wij nemen jullie nog één keer mee naar het jaar 2023 in foto’s.

Boskalis geselecteerd als aannemer voor bredere N206 Europaweg

15 december 2023|

De provincie Zuid-Holland kiest voor de aanbieding van Boskalis voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Het gaat om een zogeheten ‘voornemen tot gunning’ voor de verbreding van de Europaweg tussen de A4 en het Lammenschansplein, de nieuwe inrichting van het Lammenschansplein en het vernieuwen van de Lammebrug en de Trekvlietbrug.

Besluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

12 mei 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten er bomen weggehaald worden. De provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning voor de bomenkap bij de gemeente Leiden aangevraagd. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Start aanbesteding N206 Europaweg

15 februari 2023|

De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanbesteding van de N206 Europaweg in Leiden, een projectdeel van de RijnlandRoute. Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt er een aannemer geselecteerd voor het project. De Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.

Ontwerpbesluit bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg ter inzage

26 januari 2023|

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Om de bomenkap te compenseren is er, in overleg met de gemeente Leiden, een bomencompensatieplan gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente Leiden het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van de bomenkap vastgesteld. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Terugblik 2022 en de beste wensen voor 2023

30 december 2022|

Het jaar 2022 zit er weer bijna op. Wij zijn ontzettend trots op onze bouwers Boskalis en Comol5, want wat hebben zij ook dit jaar weer ontzettend veel werk verzet! We nemen jullie nog één keer mee naar het jaar 2022 in foto's.

Terugblik informatieavond N206 Europaweg

18 november 2022|

Wanneer beginnen de werkzaamheden aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein? Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden? Deze en andere vragen stelden bezoekers tijdens de informatieavond over de N206 Europaweg die vorige week plaatsvond. Zo’n 50 omwonenden en andere geïnteresseerden stelden hun vragen aan projectmedewerkers.

Informatieavond Europaweg: 8 november 2022

31 oktober 2022|

Dinsdag 8 november vindt er een informatieavond plaats over de N206 Europaweg. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn die dag van harte welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur in het informatiecentrum van de RijnlandRoute. Tijdens deze avond zijn projectmedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden over het project. In een andere ruimte presenteert de landschapsarchitect van de RijnlandRoute op twee momenten een korte presentatie over het bomencompensatieplan.

Volgende stap N206 Europaweg

12 juli 2022|

Voor de N206 Europaweg wordt het provinciaal inpassingsplan op een aantal onderdelen aangepast. Dinsdag 5 juli is het ontwerp inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in oktober een definitief besluit. Daarnaast vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Werkzaamheden kabels en leidingen

25 maart 2022|

In het projectgebied van de N206 Europaweg in Leiden vinden nog tot en met juli werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels en leidingen. In dit bericht lees je meer over de verleggingen: de aanpak van het werk (fasering), welke werkzaamheden zijn afgerond en welke werkzaamheden de komende maanden plaatsvinden.

Wat gebeurt er in 2022 bij de Europaweg?

31 januari 2022|

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de weg aangepast kan worden vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. In dit bericht staat wat er het komend jaar op de planning staat bij de Europaweg en lees je de laatste stand van zaken.

Terugblik informatieavond Europaweg

15 december 2021|

Iets meer dan 100 mensen volgden maandag 29 november een digitale informatieavond over de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, onderdeel van de RijnlandRoute. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden onder andere bijgepraat over het ontwerp van de Europaweg, de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute en de planning.

Tijdelijke afsluiting deel Vrouwenweg voor autoverkeer

2 december 2021|

Een deel van de Vrouwenweg in Leiden is vanaf 9 tot en met 23 december 2021 afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting is nodig voor werkzaamheden die plaatsvinden voor het verleggen van kabels en leidingen in het projectgebied van de N206 Europaweg, onderdeel van de RijnlandRoute.

Meer berichten

Wil je meer lezen? Klik op de knop en bekijk alle berichten met deze categorie.

Blijf op de hoogte van ons
laatste nieuws

Ontvang nieuws alerts van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute en de bouw van de boortunnel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant