N206 Euro­pa­weg2020-10-26T11:57:16+01:00

Stand van zaken N206 Europaweg

3 augus­tus 2020|

Het aan­pas­sen van de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den zijn ook onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. Wij infor­me­ren je in dit bericht over de stand van zaken van dit onderdeel.

Natuur, bodem en ver­keers­stro­men in kaart brengen

20 mei 2019|

Ter voor­be­rei­ding van de werk­zaam­he­den aan de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg / Lam­men­schans­plein en omge­ving vin­den bin­nen­kort diver­se onder­zoe­ken plaats van­af de Roo­se­velt­straat tot aan de aan­slui­ting met de A4. Naar ver­wach­ting start de uit­voe­ring van de ver­bre­ding in 2021.

Zoek op onderwerp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top