Boor­tun­nel (N434)2020-10-26T12:00:12+01:00

De tun­nel in de N434 heet: Corbulotunnel

23 sep­tem­ber 2020|

De nieu­we tun­nel in de N434 als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te bij Lei­den heeft de naam Cor­bu­lo­tun­nel gekre­gen. In het gezel­schap van enke­le “Romei­nen” ont­hul­den minis­ter Cora van Nieu­wen­hui­zen, gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len en de wet­hou­ders Eri­ka Spil en Ash­ley North de naam.

Zoek op onderwerp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top