Boor­tun­nel (N434)2020-01-27T12:35:30+01:00

Ont­vangst­schacht klaar voor aan­komst tun­nel­boor­ma­chi­ne

21 janu­a­ri 2020|Video|

De afge­lo­pen dagen is de ont­vangst­schacht onder water gezet, ter voor­be­rei­ding op de aan­komst van tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia. Het water in de bouw­kuip staat net zo hoog als het grond­wa­ter­peil. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

2.000 meter geboord!

13 janu­a­ri 2020|Nieuws|

Een nieu­we mijl­paal! Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft 2.000 meter geboord, van de in totaal 2.250 meter lan­ge tun­nel. Naar ver­wach­ting eind deze maand ziet Gaia na zes maan­den het dag­licht weer. Op naar de laat­ste 250 meter.

Lie­ver geen tun­nel

6 janu­a­ri 2020|Arti­kel|

In het begin van dit nieu­we jaar boor­de Gaia onder de Pro­Rail spoor­lijn, tus­sen Amster­dam en Rot­ter­dam: de oud­ste spoor­lijn én een van de druk­ste van Neder­land. Deze druk­ke spoor­rou­te mocht natuur­lijk geen hin­der onder­vin­den van het aan­leg­gen van deze ‘onder­grond­se spoor­krui­sing’.

Zoek op onder­werp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!