Katwijk Smart Village (KSV) publiceerde op 21 december jl. de resultaten van een eigen onderzoek naar Beaumix, de bouwstof die voor ophoging en voorbelasting wordt gebruikt bij het project N206 ir. G. Tjalmaweg. Dit rapport was voor KSV aanleiding om de gemeente Katwijk te vragen verder onderzoek te doen naar deze toegepaste bouwstof. Alle tot nu toe uitgevoerde gecertificeerde partijkeuringen laten zien, dat de toegepaste Beaumix voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke normen.

Gemeente Katwijk

De gemeente geeft in januari een inhoudelijke reactie op het rapport van KSV. Tevens voert de gemeente – ondanks dat de partijkeuringen daar geen aanleiding toe geven – een extra onderzoek uit naar de gebruikte Beaumix. De provincie verleent uiteraard haar volle medewerking aan het aanvullende onderzoek van de gemeente. Mocht uit de nadere bestudering van het onderzoek van KSV of uit het onderzoek van de gemeente blijken, dat de daarvoor geldende wettelijke normen worden overschreden, dan zullen wij – uiteraard in overleg met de aannemer en de gemeente – passende maatregelen nemen.

Beaumix

Wij hebben eerder informatie over Beaumix op onze website geplaatst, inclusief de beschikbare keuringsrapporten van het materiaal. Nieuwe keuringsrapporten worden hieraan toegevoegd, zodra deze beschikbaar zijn. Alle partijkeuringen, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling, laten op dit moment zien dat de toegepaste Beaumix voldoet aan de wettelijke normen. Aannemer Boskalis heeft aangegeven in de parkstrook geen Beaumix toe te zullen passen.

Voortgang werkzaamheden

Vanuit de gemeenteraad van Katwijk is – naar aanleiding van het rapport van KSV – aan het college gevraagd om het werk aan de N206 ir. G. Tjalmaweg stil te leggen. Omdat het college zich vooralsnog baseert op de keuringen van de gebruikte partijen Beaumix, gaat zij ervan uit dat de Beaumix langs de Tjalmaweg aan alle eisen voldoet en gebruikt mag worden. Het nu stilleggen van werkzaamheden vindt het college daarom niet opportuun.

Vanwege het kerstreces vinden er momenteel geen werkzaamheden plaats, in januari worden de werkzaamheden weer opgepakt.