Vandaag is het tunnelafbouwteam gestart met het aanvullen van de ruimte naast de kabelkoker in de Corbulotunnel. Dat gebeurt met een speciaal zandmengsel. Op de kabelkokerelementen is een stukje rails aangebracht, zodat een speciale spoorkraan veilig heen en weer kan rijden om het materiaal naar binnen te rijden. Steeds als weer een deel is aangevuld, wordt de rails een stukje naar voren verlegd. Het aanbrengen van het aanvulmateriaal duurt ongeveer een week of 8. Zodra de ruimte is aangevuld, kunnen we de bovenste vrieslansen aanbrengen die nodig zijn om de grond te bevriezen en de dwarsverbindingen uit te kunnen graven.

Niet zo maar zand!

Het aanvulmateriaal is een speciaal zandmengsel. Bovenop de kabelkokers en het aangebrachte aanvulmateriaal wordt later het asfalt aangebracht. Om te voorkomen dat er verzakkingen optreden, zijn er van tevoren proeven gedaan om de juiste samenstelling van het aanvulmateriaal te bepalen.