Vorige week is het aanvullen van de tweede tunnelbuis gestart. Net als in de eerste tunnelbuis is op de kabelkokerelementen een stukje rails aangebracht, zodat een speciale spoorkraan veilig heen en weer kan rijden om het materiaal naar binnen te rijden. Steeds als weer een deel is aangevuld, wordt de rails een stukje naar voren verlegd. Ondertussen wordt vanuit de eerste tunnelbuis gewerkt aan de bouw van de dwarsverbindingen tussen de beide tunnelbuizen.

Niet zo maar zand!

Het aanvulmateriaal is een speciaal zandmengsel. Bovenop de kabelkokers en het aangebrachte aanvulmateriaal wordt later het asfalt aangebracht. Om te voorkomen dat er verzakkingen optreden, zijn er van tevoren proeven gedaan om de juiste samenstelling van het aanvulmateriaal te bepalen.