Vori­ge week is het aan­vul­len van de twee­de tun­nel­buis gestart. Net als in de eer­ste tun­nel­buis is op de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten een stuk­je rails aan­ge­bracht, zodat een spe­ci­a­le spoor­kraan vei­lig heen en weer kan rij­den om het mate­ri­aal naar bin­nen te rij­den. Steeds als weer een deel is aan­ge­vuld, wordt de rails een stuk­je naar voren ver­legd. Onder­tus­sen wordt van­uit de eer­ste tun­nel­buis gewerkt aan de bouw van de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de bei­de tunnelbuizen.

Niet zo maar zand!

Het aan­vul­ma­te­ri­aal is een spe­ci­aal zand­meng­sel. Boven­op de kabel­ko­kers en het aan­ge­brach­te aan­vul­ma­te­ri­aal wordt later het asfalt aan­ge­bracht. Om te voor­ko­men dat er ver­zak­kin­gen optre­den, zijn er van tevo­ren proe­ven gedaan om de juis­te samen­stel­ling van het aan­vul­ma­te­ri­aal te bepa­len.