In de parkstrook, ter hoogte van Duinzicht, is Boskalis gestart met de aanplant van de eerste 24 bomen. Deze aanplant is onderdeel van de nieuwe inrichting van de parkstrook, ten noorden van de N206 ir G. Tjalmaweg. De bomen zijn groter dan oorspronkelijk voorzien, o.a. als onderdeel van de aanvullende hinderbeperkende maatregelen. De aanplant van deze bomen is aan het eind van de week klaar.

Grotere bomen voor de vleermuizen

Van het voorjaar tot het najaar wordt de parkstrook ter hoogte van Duinzicht continu door 3 à 4 dwergvleermuizen gebruikt om voedsel te zoeken (foerageren). In maart of april komen de vleermuizen uit hun winterslaap. Voor de vleermuizen worden er 17 bomen aangeplant met een hoogte van 7 meter en een stamomtrek van 30-35 cm. Deze grotere bomen zorgen, naast de bestaande bomen, voor meer luwe plekken die door vleermuizen worden gebruikt om insecten te vangen. Ook de watergang trekt insecten aan die vleermuizen graag eten, zoals dansmuggen en schietmuggen.

Boomsoorten

In de parkstrook worden de volgende boomsoorten aangeplant:

  • 6 x een Zoete kers
  • 5 x een Els
  • 4 x een Moseik
  • 5 x een Fladderiep
  • 4 x een Zomerlinde
Inrichting parkstrook

Voor de nieuwe inrichting van de parkstrook is een inrichtingsplan opgesteld. Hierover is in december een online informatieavond gehouden.