Maandag 11 december start de aanleg van twee bruggen over de Vinkesloot en de Bakkersloot. Het gaat om tijdelijke hulpbruggen die onder meer nodig zijn om het zand te transporteren van de Meeslouwerplas naar de bouwplaats van de startschacht. Het zand wordt aangevoerd via de Vliet en wordt gelost op een speciaal aan te leggen laad- en loslocatie aan de rand van de plas. Van daar uit rijden de vrachtwagens met het zand over de bruggen naar de startschacht. De startschacht is de plek waarvandaan de tunnelboormachine start met het graven van de tunnel voor de nieuwe N434.

Werkzaamheden en planning
De werkzaamheden bestaan onder meer uit uit het aanbrengen van damwanden en het maken van de brugdekken. Bij de Bakkersloot komt de nieuwe brug op de plek van de bestaande brug, bij de Vinkesloot wordt de nieuwe brug aangelegd naast de bestaande brug.

De kraan die de damwanden de grond intrilt is vrijdag 8 december opgebouwd bij de Rietpolderweg en rijdt van daaruit naar de Bakkersloot. Maandag 11 december starten de werkzaamheden, eerst wordt de brug over de Bakkersloot gemaakt en na enkele weken volgt de brug over de Vinkesloot. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 9 februari. Tijdens de kerstvakantie, van 25 december tot en met 5 januari, wordt er niet gewerkt.