Maan­dag 11 decem­ber start de aan­leg van twee brug­gen over de Vin­ke­sloot en de Bak­ker­sloot. Het gaat om tij­de­lij­ke hulp­brug­gen die onder meer nodig zijn om het zand te trans­por­te­ren van de Mees­lou­werplas naar de bouw­plaats van de start­schacht. Het zand wordt aan­ge­voerd via de Vliet en wordt gelost op een spe­ci­aal aan te leg­gen laad- en los­lo­ca­tie aan de rand van de plas. Van daar uit rij­den de vracht­wa­gens met het zand over de brug­gen naar de start­schacht. De start­schacht is de plek waar­van­daan de tun­nel­boor­ma­chi­ne start met het gra­ven van de tun­nel voor de nieu­we N434.

Werk­zaam­he­den en planning
De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit uit het aan­bren­gen van dam­wan­den en het maken van de brug­dek­ken. Bij de Bak­ker­sloot komt de nieu­we brug op de plek van de bestaan­de brug, bij de Vin­ke­sloot wordt de nieu­we brug aan­ge­legd naast de bestaan­de brug.

De kraan die de dam­wan­den de grond intrilt is vrij­dag 8 decem­ber opge­bouwd bij de Riet­pol­der­weg en rijdt van daar­uit naar de Bak­ker­sloot. Maan­dag 11 decem­ber star­ten de werk­zaam­he­den, eerst wordt de brug over de Bak­ker­sloot gemaakt en na enke­le weken volgt de brug over de Vin­ke­sloot. Naar ver­wach­ting duren de werk­zaam­he­den tot 9 febru­a­ri. Tij­dens de kerst­va­kan­tie, van 25 decem­ber tot en met 5 janu­a­ri, wordt er niet gewerkt.