Vanaf eind januari worden er werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de bouwweg tussen de A44 en de ontvangstschacht van de tunnelboormachine en het aquaduct voor de Veenwatering/ N434.

Bouwweg en tijdelijke brug Veenwatering
Om de bouw van de verdiepte ligging en de boortunnel mogelijk te maken, wordt er een bouwweg aangelegd tussen de A44 en de ontvangstschacht van de tunnelboormachine. Over deze bouwweg worden machines, materiaal en grond aan- en afgevoerd. Voor de aanleg van de bouwweg  wordt over de Veenwatering een tijdelijke brug gemaakt. De speciale op- en afrit uitsluitend voor bouwverkeer op de A44 is maandag 22 januari opengesteld, waardoor het lokale wegennet wordt ontlast. Het bouwverkeer rijdt direct vanaf de A44 de bouwplaats op en omgekeerd. Incidenteel kan het voorkomen dat bepaalde transporten vanwege de lengte toch over de parallelweg Rijksstraatweg rijden, omdat deze de draai niet kunnen maken aan het einde van de afrit. Van de ontvangstschacht wordt ook een stukje bouwweg aangelegd naar de brug ter hoogte van het Liesbeth Ribbiuspad omdat op deze locatie 2 duikers worden aangelegd.

Aquaduct Veenwatering en verlegging Veenwatering
In de definitieve situatie komt de Veenwatering met een aquaduct over de verdiepte ligging van de N434 heen te liggen. Om de bouw van het aquaduct mogelijk te maken, wordt de Veenwatering tijdelijk een stukje verlegd. Binnenkort wordt gestart met de eerste werkzaamheden voor zowel het aquaduct als de verlegging.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanvoeren van grond, het intrillen van damwanden, het intrillen van stalen buispalen en het aanbrengen van balken voor de overspanning van de brug. Met name het intrillen van de damwanden en de stalen buispalen kan hoorbaar zijn in de omgeving. Er wordt overdag gewerkt tussen 07.00 en 17.00 uur (met een mogelijke uitloop tot 19.00 uur), werkzaamheden aan de fundering (zoals het aanbrengen van de stalen buispalen en damwanden) starten na 08.00 uur.

De globale planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
Tot en met 29 januari: Aanleg bouwweg tot de Veenwatering, aanvoer grond en puinverharding
31 januari – 28 februari: Intrillen damwanden/buispalen en afbouw tijdelijke brug Veenwatering en intrillen damwanden verlegging Veenwatering
28 februari – 23 maart: Intrillen damwanden verlegging Veenwatering en aquaduct
1 maart – medio april: Aanleg bouwweg deel Veenwatering tot ontvangstschacht en tot brug Liesbeth Ribbiuspad, aanvoer grond en puinverharding
Begin april: Aanleg duikers bij de brug thv Liesbeth Ribbiuspad
Mei: Asfalteren bouwweg

Omwonenden hebben een brief ontvangen.