De werkzaamheden voor de verbreding van de A4 op het deel N14-Vlietland zijn inmiddels zo goed als afgerond. In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning, wordt er nu op alle rijstroken nieuw asfalt aangebracht. Er wordt dubbellaags zoab aangebracht, een asfaltsoort die stiller is dan regulier asfalt/zoab.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van september tot en met december. Het werk bestaat onder meer uit het wegfrezen van de oude asfaltlaag, het aanbrengen van de onderlaag en de deklaag en het aanbrengen van belijning. Vanwege de beperkte ruimte en om het wegverkeer niet extra te hinderen wordt het werk in de avond en nacht uitgevoerd.

Wat merkt de omgeving en de weggebruiker hiervan?
Het geluid van de meeste werkzaamheden zal opgaan in het geluid van het wegverkeer, mogelijk dat het wegfrezen van het asfalt op bepaalde locaties hoorbaar is. Voor het wegverkeer geldt dat er tijdens de werkzaamheden een of meerdere rijstroken worden afgesloten, wat noodzakelijk is om een veilige werkruimte te creëren. Ook wordt tijdens de werkzaamheden de maximum snelheid verlaagd naar 70 km/u.