Tus­sen de toe­rit van de geboor­de tun­nel en de A44 komt de N434 in een ver­diep­te lig­ging onder het maai­veld. Om de ver­diep­te lig­ging te kun­nen bou­wen, wordt er eerst een bouw­kuip gemaakt met behulp van dam­wan­den. Er wordt gestart met het deel dat loopt van het meest oos­te­lijk gele­gen appar­te­ments­ge­bouw van de Lot­te Beese­straat tot het begin van het bui­zerd­bos­je (hoek Maria Rut­gers­weg). Dit werk start van­af 23 mei en neemt onge­veer 3 weken in beslag. Aan­slui­tend hier­op wor­den de dam­wan­den voor de fiets­brug­gen bij het Ron­nie Bier­man­pad aan­ge­bracht. Dit werk duurt onge­veer een week.