De komende tijd wordt gestaag door gewerkt aan de verdiepte ligging van de N434. In de periode tussen medio maart en begin juni worden er op verschillende locaties van de verdiepte ligging damwanden verwijderd, en voor een aantal bouwkuipen die nog moeten worden gemaakt worden er damwanden geplaatst. Het verwijderen en het aanbrengen van de damwanden kan zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving.

De directe omgeving heeft over deze werkzaamheden in januari een brief ontvangen. De planning is grotendeels gelijk gebleven, met uitzondering van de startdatum van het verwijderen van de damwanden bij de Lotte Beesestraat. Hier starten we niet begin maart, maar eind maart. De globale planning is als volgt:

  • Eind maart t/m begin juni: Verwijderen damwanden thv Lotte Beesestraat (totaal ca. 7 weken) en plaatsen damwanden naast het aquaduct (1 week)
  • Medio maart (1 week) en eind april (1 week): Verwijderen damwanden tussen de ontvangstschacht en het Buizerdbos
  • Begin mei t/m begin juni: Plaatsen damwanden rondom knooppunt Ommedijk (ca. 5 weken)