Zicht op Dienstgebouw Oost na 20 jaar
Bloemrijk grasland Bloeiende oeverplanten Bos rond het dienstgebouw

Bloemrijk grasland

Overal langs de verdiepte ligging van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.

Bloeiende oeverplanten

Op de flauwe oever ontwikkelen zich diverse oeverplanten. De beplanting vormt niet alleen een mitigatieroute voor kleine zoogdieren en amfibieën, maar is ook aantrekkelijk voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

Bos rond het dienstgebouw

De beplanting rond het dienstgebouw bestaat uit veel inheemse boomsoorten voor meer biodiversiteit. Ook de struiken vormen een diverse mix van soorten die voor insecten en vogels aantrekkelijk zijn vanwege de bloesem en bessen.