Rijksstraatweg na 20 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier Eiken-beukenbos


Veldesdoornhaag

De haag dient vooral als afscherming van de snelweg, maar ook als habitat voor bijvoorbeeld huismussen. De haagplanten zijn bij aanplant ruim 1,5 m. De haag wordt uiteindelijk 4 meter hoog.

Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

De rand met struiken bestaat uit een heel diverse mix van soorten die voor insecten en vogels aantrekkelijk is vanwege de bloesem en bessen. Het assortiment bestaat uit meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vogelkers, vuilboom, kraakwilg, bergvlier, gelderse roos en hondsroos. Dan is er nog de wintergroene hulst en de hazelaar, aantrekkelijk voor eekhoorns.

Eiken-beukenbos


Het toekomstige bos bestaat uit zomereik, wintereik en beuk, aangevuld met iep en els voor nog meer (bio)diversiteit. Het bos vormt een zogenaamde ‘droge’ ecologische verbinding voor soorten als boommarter en eekhoorn. Tegelijkertijd vormt de bosrand een vliegroute voor vleermuizen.