Knooppunt Hofvliet vanaf fietsbrug
Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Overal langs de A4 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.