Faunapassage onder A44
Wand met klimop Faunageleiding Bloemrijk grasland

Wand met klimop

Een betonnen wand begroeid met klimop schermt de faunapassage en het fietspad af van de N434. De rijbanen van de N434 liggen dieper dan de faunapassage met fietspad.

Faunageleiding

Een greppel, struiken en boomstronken helpen de dieren de weg te vinden onder de snelweg door. Onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.

Bloemrijk grasland

Overal in Knooppunt Ommedijk en langs het verdiepte deel van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Dit bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.