Ecoduct vanaf N434
Ecoduct voor dieren en mensen Bomen en struiken als faunageleiding

Ecoduct voor dieren en mensen

Het ecoduct biedt ruimte voor zowel dieren binnen een 10 meter brede beplante strook als voor fietsers tussen Wassenaar en Leiden.

Bomen en struiken als faunageleiding

Om ervoor te zorgen dat de dieren de faunapassage kunnen vinden, wordt tussen het bos langs de Rijksstraatweg en het ecoduct struiken en bomen aangeplant als geleiding.