Ecoduct vanaf fietspad naar Wassenaar
Meerstammige zwarte els Bloemrijk grasland

Meerstammige zwarte els

Dit is een typische boom voor de open polder. Deze boom wordt verspreid aangeplant rond Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte N434 met bij aanplant een hoogte van 4 à 4,5 meter.

Bloemrijk grasland

Overal in Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte ligging van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.