Er is van­daag een nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te uit­ge­zon­den op Omroep West, deze afle­ve­ring staat nu ook onli­ne. In deze afle­ve­ring neem Johan een kijk­je bij onder­grond­se borin­gen die plaats­vin­den voor het ver­leg­gen van 300 kabels en lei­din­gen bij de Euro­pa­weg in Lei­den. Hij is ‘s nachts aan­we­zig bij het plaat­sen van de laat­ste lig­gers voor de ver­nieuw­de A44 en hij neemt een kijk­je bij de Tjal­ma­weg in Kat­wijk, bij de bouw van een tij­de­lij­ke voetgangersbrug.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.